علف های هرز، گیاهانی هستند سهم گیاهان و درختان اصلی باغ از خاک را محدود می کنند و با توجه به روندگی آنها، بعضا مانع از رسیدن نور به گیاهان اصلی می شوند.

روش های زیادی از جمله سمپاشی، هرس های دستی و موتوری، شخم زنی و غیره وجود دارد که هر کدام به نوبه خود می توانند یک روش کلیدی محسوب شوند.

با توجه به اهمیت این موضوع، برای رهایی از دست علف های هرز، به این مقاله بسنده نکنید و حتما از متخصصین گیاهپزشکی مشاوره بگیرید.

سموم زیادی همچون پاراکوات و راندآپ برای این منظور وجود دارند که بطور بازه ای ما را از آنها راحت می کنند. همچنین روش هایی مثل شخم زنی زمین هم بسیا موثر است که بطور کل تمامی این گیاهان کم خاصیت را از خاک بیرون می کشد. 

اما روش های سمپاشی مدرن هم مقوله مهمیست که در آینده، به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.