با توجه به اینکه گیاهان و درختان نیز همانند ما انسان ها جان دارند و به شکلی آسیب پذیری فیزیک آنها می تواند بسیار جدی و قابل بحث باشد، توصیه می شود بدون داشتن حداقل دانش در مورد هرس گیاهان و درختان، به هیچ عنوان دست به قیچی و ابزار هرس نبرید.

از اصلی ترین رویداد های زندگی یک گیاه فصل خواب آن می باشد. که به عبارتی فرصتی برای کمک و تاثیر در شکوفایی فصل بعدی زندگی آن نیز خواهد بود.

نکاتی کلیدی در مورد هرس های فصلی

  • هرگز فراموش نکنید که خارج از فصل هرس که عموما در شهر های ایران 5 ماه آخر سال می باشد و البته بدلیل چهار فصل بودن سرزمین ایران ممکن است بازه بزرگتری نیز داشته باشد، هرگز هرسی انجام ندهید، چرا که مانند جراحی کردن یک انسان بدون بیهوشی است و می تواند نتیجه ای مشابه با مرگ داشته باشد.
  • بطور کلی هدف از هرس کردن، حذف قسمتهاییست که ممکن است انرژی تولید شده در بخش های حیاتی گیاه را برای اهداف فرعی و جزئی، مانند: شاخه های نازک خیلی دور و پس از چند انشعاب به هدر دهند و در نتیجه اهداف اصلی گیاه مانند میوه دهی و یا گل دهی را از ضعیف کند. پس در حین هرس توجه داشته باشید که نباید به قسمت های اصلی گیاه مانند: شاخه ها، تنه و غیره آسیبی وارد شود.
  • پس از هرس محلی که مورد اصابت اره و یا قیچی قرار گرفته است، نقطه ضعف آن گیاه محسوب خواهد گردید، پس به هیچ عنوان نباید بدون استفاده از داروی اینکار که با نام چسب هرس عرضه می گردد، گیاه هرس شده را ترک کنیم.(برای تهیه این محصول، فروشگاه کشت و زرع را به شما پیشنهاد می کنیم.)